+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

Pembelian Semula Saham (Share Buy Back) dan Kesannya Kepada Harga Saham

Pembelian semula saham, juga dikenali sebagai pemilikan semula saham atau pembelian balik (share buy back), adalah aspek yang menarik dan sering diperdebatkan dalam perdagangan pasaran saham. Langkah kewangan ini mempunyai potensi untuk mempengaruhi harga saham syarikat dan mencipta peluang serta cabaran bagi peniaga dan pelabur. Dalam artikel ini, kami akan mengupas dengan mendalam tentang butir-butir […]

Verified by MonsterInsights