+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

Pembelian Semula Saham (Share Buy Back) dan Kesannya Kepada Harga Saham

PENAFIAN (DISCLAIMER) untuk semua perkongsian dan penulisan di website ini termasuk perkongsian / penulisan ini : https://www.tekniktrade.com/penafian-disclaimer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights