+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

Terminologi Dalam Trading Saham

Terminologi dalam trading saham bermaksud istilah dan singkatan. Terdapat banyak istilah dan singkatan yang perlu difahami dan diketahui. Berikut adalah istilah dan singkatan perkataan yang biasa digunakan dalam perbualan dan perbincangan para pelabur saham atau traders. FA – Fundamental Analysis ialah Kajian Halatuju, Prospek dan Potensi Syarikat Pada Masa Hadapan (Future). Kajian berkaitan dengan perniagaan […]

Verified by MonsterInsights