+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

IPO SkyWorld Development Bhd

Pada 8 Dec 2022, ada keluar news tentang Skyworld Development Bhd yang bertajuk “Property developer SkyWorld Development seeks Main Market listing”. Selain daripada perniagaan utama sebagai pemaju hartanah (property developer), anak syarikat (subsidiaries) Skyworld Development turut menjalankan perniagaan property development, property investment, management services, treasury management, e-commerce business dan management consultancy services. Dijangkakan Skyword mempunyai […]

Verified by MonsterInsights