+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

IPO DXN Holdings Bhd

Berita tentang IPO DXN Holdings Bhd ini jika didalam rekod kami sejak dari tahun 2020 lagi sudah kedengaran. DXN Holding Bhd merupakan pengeluar produk makanan kesihatan dan juga jualan langsung. DXN mengendalikan rantaian bekalan bersepadu dengan penyelidikan dalaman, penanaman dan fungsi pembuatan di seluruh Malaysia, China, India, Indonesia dan Mexico, dan mempunyai lebih 300 unit […]

Verified by MonsterInsights