+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

Hubungan Antara Industri Keluli dengan Oil & Gas (OAG)

Industri keluli (besi) mempunyai banyak kait rapat dengan industri yang lain seperti pembinaan, automotif, oil & gas, pengguna dan sebagainya. Jadi, jika kita kaji perjalanan kaunter keluli (besi) di Bursa Malaysia, ianya akan bergerak seiring terutamanya jika sektor pembinaan dan oil & gas. Jika pembinaan bullish, besi pun akan follow bullish. Begitu juga dengan O&G, […]

Verified by MonsterInsights