+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

Teknik Trade Breakout dan Struktur Pasaran

Sebagai seorang trader, kita perlu fahami tentang teknik trade breakout dan struktur pasaran (market structure). Ini kerana, kaunter yang breakout struktur pasaran biasanya mempunyai kekuatan dan momentum untuk meneruskan gerakan semasa ke aras yang seterusnya. Cuma masalah yang sering dihadapi adalah selalu terkena dengan fake breakout lalu tersangkut puncak. Pertama sekali kita faham dahulu apa […]

Verified by MonsterInsights