+60126907705
trader@tekniktrade.com
MK, Desa Putra, Selangor

Teknik Trade Breakout dan Struktur Pasaran

Sebagai seorang trader, kita perlu fahami tentang teknik trade breakout dan struktur pasaran (market structure). Ini kerana, kaunter yang breakout struktur pasaran biasanya mempunyai kekuatan dan momentum untuk meneruskan gerakan semasa ke aras yang seterusnya. Cuma masalah yang sering dihadapi adalah selalu terkena dengan fake breakout lalu tersangkut puncak. Pertama sekali kita faham dahulu apa […]

Arah Aliran Trend Dalam Struktur Pasaran

Terdapat tiga arah aliran trend dalam struktur pasaran iaitu aliran menurun, aliran mendatar dan aliran menaik. Selain daripada tiga trend utama, terdapat dua lagi pecahan arah aliran (trend) iaitu aliran sekunder (secondary trend) dan aliran jangka pendek (short term / intermediate trend). Sebagai trader saham, kita perlu fokuskan kepada trend menaik kerana kaunter yang dalam […]

Verified by MonsterInsights